DOFINANSOWANIE
DOFINANSOWANIE

1. Dotacja na kapitał obrotowy dla Hermon Sp. z o.o.


Cel: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19.
Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.09.2020
Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość: 115 545,78

 

2. HERMON MUZIA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnych narzędzi TIK w celu optymalizacji pracy z zasobami magazynowymi.”

 

Okres realizacji: 01.03.2019 – 29.02.2020

Cele projektu:

podniesienie konkurencyjności i produktywności oraz zaawansowania technologicznego Beneficjenta poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi TIK w firmie. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie następujących innowacji:

• Procesowa – wdrożenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie handlowym z wykorzystaniem oprogramowania, w celu usprawnienia obszaru logistyki i zarządzania magazynem;

• Organizacyjna – polegająca na zmianie i usprawnieniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty:

Dzięki odpowiedniej optymalizacji procesów przedsiębiorstwo będzie miało możliwość realizacji większej ilości zleceń, a tym samym obsługę większej ilości klientów. Wpłynie to również na dalszy rozwój działalności eksportowej, gdyż więcej zleceń będzie mogło być realizowanych dla firm zagranicznych. Dodatkowo możliwość realizowania większej ilości zamówień pozwoli Beneficjentowi wejść na nowe rynki zbytu.

Całkowita wartość projektu: 281 009,81 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 89 932,29 PLN