REKLAMACJE
REKLAMACJE ORAZ NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE

 

A. Reklamacja dostawy towaru

 

Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem oraz reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki w transporcie muszą być zgłoszone przez Odbiorcę do firmy HERMON najpóźniej dzień po odbiorze towaru.

 

a) w przypadku niezgodność dostawy z fakturą lub zamówieniem należy przesłać na adres email: niezgodnosci@hermon.com.pl informację zawierającą:
- numer faktury
- data dostawy
- rodzaj niezgodności 

- ewentualne zdjęcie ilustrujące istotę problemu.

 

b) w przypadku uszkodzonej przesyłki wykonywanej  za pośrednictwem spedytora, Odbiorca zobowiązany jest sporządzić adnotację na liście przewozowym oraz protokół szkody z udziałem kuriera firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić dział obsługi klienta

firmy HERMON tel. 032/412 0 412. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane

 

 

B. Reklamacja zakupionego towaru

 

W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy o uzupełnienie niniejszego formularza i odesłanie go razem z towarem na nasz adres. Zwroty bez prawidłowo wypełnionego folmularz nie będą rozpatrywane.

Adres do wysyłki zwrotów:
ul. Grzonki 5
47-400 Racibórz
z dopiskiem "ZWROT" umieszczonym w dowolnym miejscu na zewnątrz paczki.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

 

POZOSTAŁE INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODBIORU PRZESYŁKI