REKLAMACJE
ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE

 Reklamacja dostawy towaru

 

Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem oraz reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki w transporcie muszą być zgłoszone przez Odbiorcę do firmy HERMON najpóźniej dzień po odbiorze towaru.

 

a) w przypadku niezgodność dostawy z fakturą lub zamówieniem należy przesłać na adres email: niezgodnosci@hermon.com.pl informację zawierającą:
- numer faktury
- data dostawy
- rodzaj niezgodności 

- ewentualne zdjęcie ilustrujące istotę problemu.

 

b) w przypadku uszkodzonej przesyłki wykonywanej  za pośrednictwem spedytora, Odbiorca zobowiązany jest sporządzić adnotację na liście przewozowym oraz protokół szkody z udziałem kuriera firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić dział obsługi klienta

firmy HERMON tel. 032/412 0 412. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.