O NAS
CERTYFIKATY AEO

Z przyjemnością informujemy, że firma dzięki podniesieniu bezpieczeństwa, uzyskała Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

Jest to możliwe dzięki ściślejszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i administracją celną, która pozwala na uprzywilejowane traktowanie „sprawdzonych” przedsiębiorców przez organy celne, w zamian za przejęcie części obowiązków dotyczących czynności celnych.


Certyfikat AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie. Nadaje uprawnienia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa oraz pozwala na uproszczenia przewidziane w ramach przepisów celnych.
Przedsiębiorca AEO podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów, w przypadku wytypowania jego przesyłki do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy, może zostać wcześniej powiadomiony o wytypowaniu przesyłki do kontroli. Ponadto jest uprawniony do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa.